Proč jsou některé děti tak často nemocné? Může za tím být nedostatek vitaminu C. Právě tuto hypotézu se snažili potvrdit čeští lékaři, kteří svá zjištění nyní publikovali v impaktovaném časopisu Biomedical Journal.

https://biomedres.us/pdfs/BJSTR.MS.ID.005679.pdf

 

Cílem studie bylo zjistit, zda děti hospitalizované ve vybraných nemocnicích na Ostravsku a Olomoucku mají dostatečnou hladinu vitaminu C, která je podle lékařů důležitým předpokladem dosažení jejich dobrého zdravotního stavu.

„Výsledky nás překvapily. Hladiny vitaminu C jsou u dětské populace celkově nižší, než jsme si představovali,“ říká hlavní autor článku „Vitamin C, antiinfekční imunita a problematika snížených hladin u dětí“ MUDr. Jan Boženský, primář Dětského oddělení Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice.

Na Dětském oddělení Nemocnice v Ostravě-Vítkovicích mělo 75 % dětí výrazný deficit vitaminu C a pouze 25 % dětí vykazovalo relativně dostatečnou saturaci. Z malých pacientů hospitalizovaných na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc vykazovalo sníženou hladinu vitaminu C dokonce 98 %. Metodou ke zjištění hladin vitaminu C v moči byly použity indikátorové proužky Uro C Kontrol.

 

Z výsledků studie podle lékařů vyplývá – vzhledem k zásadnímu významu vitaminu C pro imunitní i ostatní systémy organismu – potřeba zjišťovat alespoň orientačně (například indikátorovými proužky pro vyšetření moče) saturaci organismu vitaminem C a na základě zjištěných hodnot zajistit dostatečnou suplementaci vitaminu C. V této souvislosti studie přinesla informace obsahující srovnání plazmatických koncentrací vitaminu C, a to po jednorázovém perorálním podání 1 gramu různých lékových forem vitaminu C (viz graf). Z výsledků vyplývá výhodnost RosaCelip-LD s lipozomálním vstřebáváním, jelikož po jeho podání je dosaženo nejvyšších plazmatických hladin (ve srovnání s jinými formami), což je důležité pro jeho biologickou dostupnost zejména pro imunitní, nervový a další systémy. Tato vyšší hladina přetrvává po dobu 12 hodin. Zmíněné výsledky potvrdily (studiemi prokázanou) skutečnost, že vstřebávání běžných forem vitaminu C ze zažívacího traktu do krve je limitováno kapacitou transportérů ve střevní stěně, přičemž forma vitaminu C s lipozomálním vstřebáváním kvůli odlišnému způsobu střevní absorpce zajišťuje vyšší biologickou dostupnost. Konkrétně formulace RosaCelip-LD dosahuje šestinásobnou biologickou dostupnost proti běžnému vitaminu C.

Popis grafu: Plazmatické koncentrace kyseliny askorbové po jednorázovém perorálním podání 1 gram různých lékových forem vitaminu C (regular form = běžná nechráněná forma vitaminu C, regular retard form = retardovaná forma vitaminu C, liposom 30:70 vitC = lipozomální forma vitaminu C s obsahem 30 % fosfatidylcholinu a 70 % vitaminu C, RosaCelip-LD = vitamin C s lipozomálním vstřebáváním v kombinaci s extraktem ze šípku a bioflavonoidy z citrusových plodů)

„Na vzorku téměř 500 dětí se ukázalo, že více než tři čtvrtiny z nich mají deficit vitaminu C. Naše práce je průlomová, v mezinárodním měřítku ojedinělá, proto byla velmi dobře přijata a oceněna v impaktovaném časopisu Biomedical Journal. Jsme rádi, že jsme mohli přispět k většímu povědomí a gramotnosti o vitaminu C a jeho významu pro zdraví,“ shrnuje korespondující autorka článku PharmDr. Lucie Kotlářová, ředitelka inPharm Clinic v Jesenici u Prahy.

„V příštích měsících se chystáme vyšetřit větší kohortu a zaměřit se zejména na děti s nadváhou a obézní,“ doplňuje MUDr. Boženský. K tomuto účelu budou opět použity diagnostické proužky Uro C Kontrol. Tyto proužky jsou dostupné i v lékárnách jako součást balení lipozomálního vitaminu C z řady Lipo C Askor. Tekutý přípravek Lipo C Askor Junior byl vytvořen speciálně pro děti. Vyhodnocení výsledků testu Uro C Kontrol je vhodné konzultovat s lékařem nebo lékárníkem.

Mohlo by vás zajímat

Preventivní medicína

17. 6. 2019

Tým inPHARM CLINIC vám sestaví individuální program pro vylepšení vaší celkové zdravotní kondice se zaměřením na prevenci civilizačních onemocnění. [více]

Bolesti pohybového aparátu

17. 6. 2019

Bolí vás často svaly nebo klouby? Máte bolesti zad kvůli práci u počítače? Jste profesionální sportovec? Máme pro vás program šetrné a bezpečné léčby, který vám „ušijeme na mí [více]