Proč jsou některé děti tak často nemocné? Může za tím být nedostatek vitaminu C. Právě tuto hypotézu se snažili potvrdit čeští lékaři, kteří svá zjištění nyní publikovali v impaktovaném časopisu Biomedical Journal.

https://biomedres.us/pdfs/BJSTR.MS.ID.005679.pdf

 

Cílem studie bylo zjistit, zda děti hospitalizované ve vybraných nemocnicích na Ostravsku a Olomoucku mají dostatečnou hladinu vitaminu C, která je podle lékařů důležitým předpokladem dosažení jejich dobrého zdravotního stavu.

„Výsledky nás překvapily. Hladiny vitaminu C jsou u dětské populace celkově nižší, než jsme si představovali,“ říká hlavní autor článku „Vitamin C, antiinfekční imunita a problematika snížených hladin u dětí“ MUDr. Jan Boženský, primář Dětského oddělení Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice.

Na Dětském oddělení Nemocnice v Ostravě-Vítkovicích mělo 75 % dětí výrazný deficit vitaminu C a pouze 25 % dětí vykazovalo relativně dostatečnou saturaci. Z malých pacientů hospitalizovaných na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc vykazovalo sníženou hladinu vitaminu C dokonce 98 %. Metodou ke zjištění hladin vitaminu C v moči byly použity indikátorové proužky Uro C Kontrol.

 

Z výsledků studie podle lékařů vyplývá – vzhledem k zásadnímu významu vitaminu C pro imunitní i ostatní systémy organismu – potřeba zjišťovat alespoň orientačně (například indikátorovými proužky pro vyšetření moče) saturaci organismu vitaminem C a na základě zjištěných hodnot zajistit dostatečnou suplementaci vitaminu C. V této souvislosti studie přinesla informace obsahující srovnání plazmatických koncentrací vitaminu C, a to po jednorázovém perorálním podání 1 gramu různých lékových forem vitaminu C (viz graf). Z výsledků vyplývá výhodnost RosaCelip-LD s lipozomálním vstřebáváním, jelikož po jeho podání je dosaženo nejvyšších plazmatických hladin (ve srovnání s jinými formami), což je důležité pro jeho biologickou dostupnost zejména pro imunitní, nervový a další systémy. Tato vyšší hladina přetrvává po dobu 12 hodin. Zmíněné výsledky potvrdily (studiemi prokázanou) skutečnost, že vstřebávání běžných forem vitaminu C ze zažívacího traktu do krve je limitováno kapacitou transportérů ve střevní stěně, přičemž forma vitaminu C s lipozomálním vstřebáváním kvůli odlišnému způsobu střevní absorpce zajišťuje vyšší biologickou dostupnost. Konkrétně formulace RosaCelip-LD dosahuje šestinásobnou biologickou dostupnost proti běžnému vitaminu C.

Popis grafu: Plazmatické koncentrace kyseliny askorbové po jednorázovém perorálním podání 1 gram různých lékových forem vitaminu C (regular form = běžná nechráněná forma vitaminu C, regular retard form = retardovaná forma vitaminu C, liposom 30:70 vitC = lipozomální forma vitaminu C s obsahem 30 % fosfatidylcholinu a 70 % vitaminu C, RosaCelip-LD = vitamin C s lipozomálním vstřebáváním v kombinaci s extraktem ze šípku a bioflavonoidy z citrusových plodů)

„Na vzorku téměř 500 dětí se ukázalo, že více než tři čtvrtiny z nich mají deficit vitaminu C. Naše práce je průlomová, v mezinárodním měřítku ojedinělá, proto byla velmi dobře přijata a oceněna v impaktovaném časopisu Biomedical Journal. Jsme rádi, že jsme mohli přispět k většímu povědomí a gramotnosti o vitaminu C a jeho významu pro zdraví,“ shrnuje korespondující autorka článku PharmDr. Lucie Kotlářová, ředitelka inPharm Clinic v Jesenici u Prahy.

„V příštích měsících se chystáme vyšetřit větší kohortu a zaměřit se zejména na děti s nadváhou a obézní,“ doplňuje MUDr. Boženský. K tomuto účelu budou opět použity diagnostické proužky Uro C Kontrol. Tyto proužky jsou dostupné i v lékárnách jako součást balení lipozomálního vitaminu C z řady Lipo C Askor. Tekutý přípravek Lipo C Askor Junior byl vytvořen speciálně pro děti. Vyhodnocení výsledků testu Uro C Kontrol je vhodné konzultovat s lékařem nebo lékárníkem.

Mohlo by vás zajímat