Jak se vypořádat s postcovidovým syndromem

Ředitelka inPHARM CLINIC PharmDr. Lucie Kotlářová hovoří o příznacích a možnostech terapie jednotlivých aspektů postcovidového syndromu.

https://podcast.cukrfree.cz/44-lucie-kotlarova/

 

Co všechno „umí“ vitamin C

Ředitelka inPHARM CLINIC PharmDr. Lucie Kotlářová hovoří na základě praktických zkušeností o důležité roli vitaminu C při posilování celkové imunity, a tím i dobrého zdraví.

https://podcast.cukrfree.cz/23-lucie-kotlarova/

 

V čem může vitamin C pomoci onkologickým pacientům

Zakladatel inPHARM CLINIC PharmDr. Zdeněk Procházka hovoří o roli, jako hraje vitamin C při léčbě onkologických oenmocnění.

https://podcast.cukrfree.cz/29-zdenek-prochazka/

 

Proč dětem chybí vitamin C a co to znamená pro jejich vývoj

Ředitelka inPHARM CLINIC PharmDr. Lucie Kotlářová hovoří příčinách nedostatku vitaminu C u dětí a zdravotních obtížích, které tento nedostatek způsobuje.

https://podcast.cukrfree.cz/26-lucie-kotlarova/

Mohlo by vás zajímat