V rámci kliniky se specializujeme také na klinickou farmakologii. Za stejně důležitou jako účinnost léčiv považujeme jejich bezpečnost. Našim pacientům podáváme jen takové přípravky, které mají žádné nebo jen minimální vedlejší účinky. V maximální míře využíváme tělu vlastní látky.

Na inPHARM CLINIC se zabýváme také nutriční farmakologií. Tento koncept zvyšuje účinnost farmakoterapie a optimalizuje biochemické procesy na úrovni buňky. Podávané farmakologicky aktivní látky s nutričním potenciálem mají multiúrovňovou účinnost, což se projevuje na zdravotním stavu jedince na úrovni optimalizace regulačních systémů: imunitního, nervového, endokrinního a gastrointestinálního. Vlivem multifunkčního působení dochází taktéž k epigenetickému vlivu ve směru nastolení dlouhodobé homeostázy.