Studium medicíny na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy dokončil v roce 2006. Do roku 2007 pracoval na chirurgickém oddělení a do roku 2011 jako anesteziolog na ARO Oblastní nemocnice Příbram. Poté působil jako Assistenzarzt, později Facharzt a Oberarzt na Abteilung Anasthesiologie, Intensivmedizin, Paliativmedizin Kliniken Ostallgau Kaufbeuren v Německu. V roce 2017 získal atestaci v oboru Anesteziologie, o rok později v oboru Notfallmedizin a v roce 2021 v oboru Spezielle Intensivmedizin v Mnichově. V roce 2022 absolvoval stáž na mnichovské Klinik fur Naturheilweisen, která se zabývá integrativní medicínou. Nadále je v kontaktu s klinikami a laboratořemi v Německu, což mu umožňuje výměnu zkušeností a nejnovějších poznatků v oblasti integrativní medicíny a pomáhá nalézt optimální řešení při léčení pacientů. Je členem Bayerischeslandesarztekammer, Berufsverband Deutscheranasthesisten, České lékařské komory a sekce ČSIM v rámci ČLS JEP.