FAQ - Často kladené otázky

(IVC - zkratka pro "infuzní vitamin C")

1. IVC organismus překyselí…

Roztok IVC je nastaven titrací bikarbonátem sodným na pH 6 – 7, takže je neutrální! Účinnou látkou je tedy askorban sodný, nikoliv kyselina.

2. IVC nahradím 15 ampulemi 0,5g injekčního vitaminu C od Biotiky.

Injekce obsahují konzervanty a stabilizátory, při jejich kumulaci je pro pacienta koncentrace těchto látek toxická!

  • (CH3NaO3S x 2H2O) - Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate (česky sodná sůl kyselina formamidinsulfonová) – slouží jako antioxidant (jinak se používá jako silný odbarvovač) a prodlužuje expiraci injekčního celaskonu. Tato sůl je připravena z formaldehydu a sirné sloučeniny!!!
  • Další látkou v přípravku od Biotiky je sodná sůl EDTA, což je běžně používaná látka vyvazující kovy formou chelátů (struktury, které uzavřou ionty kovu do uzavřené struktury). Celé cheláty (i s navázanými kovy) se pak vylučují ledvinami. EDTA interaguje s krevním systémem a působí antikoagulačně (protisrážlivě). Ve vysoké koncentraci může EDTA vyvazovat tělu vlastní kovy (železité ionty, měďnaté), což není pro tělo příznivé.

3. Proč je IVC tak drahé?

Neobsahuje konzervanty ani stabilizátory, kyselina askorbová se získává z přírodních materiálů, tyto suroviny nejsou geneticky modifikovány, jejich kvalita odpovídá Evropskému lékopisu! Technologie přípravy IVC spočívá ve zpracování za studena formou aseptické přípravy s dvojitou mikrofiltrací, na rozdíl od levnějších lékových forem, které jsou zpracovávány za tepla (vitamin C je termolabilní!) s přídavky antioxidantů pro zvýšení stability přípravku. Proto je třeba lékaře varovat před internetovým nákupem infuzí a lékárníky odradit od zcela nerozumného nápadu, že si infuzi připraví sami…

4. Jak je možné, že po aplikaci nenajdu vitamin C v moči?

Po aplikaci IVC 7,5gse jeho koncentrace drží v krvi po dobu zhruba 6 hodin. V tomto čase se distribuuje z krve především do nervových a imunitních buněk, jeho kapacita se využívá na neutralizaci volných kyslíkových radikálů… Teprve nevyužitá kapacita vitaminu C je eliminována ledvinami…U dětí je proto možné nalézt vitamin C v moči, neboť děti nemají tak silný oxidativní stres a příjem je často vysoký díky potravě. U dospělých už v moči vitamin C někdy nelze nalézt, protože se „spotřebovává“ v organismu a do ledvin se vylučuje jen metabolit vitaminu C, oxalát.    

5. Nehrozí ledvinové kameny?

Vitamin C je vylučován ledvinami. Při jeho nadbytku je většina vyloučena ledvinami v nezměněné formě, pouze malá část je metabolizována na oxalát. Jeho odbourávání zdravými ledvinami je bezproblémové a nemá vliv na tvorbu ledvinových kamenů.

6. Den po podání bývá pozorován tzv. rebound fenomén (vyčerpání vitaminu C, jakási přechodná hypovitaminóza) …

Reakce po aplikaci může někdy vyvolat přechodné zhoršení, projevující se pocitem vyčerpanosti, a to v řádu několika hodin. Zřejmě na základě tohoto příznaku vznikla ničím nepodložená spekulace, že po aplikaci IVC dochází po přechodnou dobu k jeho totálnímu nedostatku, tzv. rebound fenoménu. Ovšem racionální farmakologické vysvětlení je jediné: Jakmile se dostane vysoká dávka vitaminu C do organismu, dojde k nastartování imunitních reakcí, které mohou vyvolat zmíněný příznak…   

7. Na co má lékař upozornit pacienta při aplikaci IVC?  

Zejména dodržovat pitný režim (2 l vody denně) a neužívat potraviny bohaté na šťavelany (káva, kakao, čokoláda, ořechy, fazole), které podporují tvorbu ledvinových kamenů, a močopudné léky (diuretika).Tato doporučení trvají cca v den a následující den po aplikaci. Pokud pacient trpí průjmem či zvrací, měla by být aplikace odložena.

8. Kde se berou volné kyslíkové radikály, které způsobují oxidativní stres/chronický zánět?

Volné radikály jsou agresivní sloučeniny kyslíku, které mají exogenní (vnější) nebo endogenní (vnitřní) příčinu vzniku.

  • Exogenní: stres, nemoci, léky…
  • Endogenní: činnost imunitního systému - produkují je například makrofágy; činnost nervového systému (mozku) - kyslík potřebuje ke své funkci (proto volné kyslíkové radikály); normální funkce mitochondrií tvoří při buněčném dýchání volné kyslíkové radikály (v rámci oxidativní fosforylace)…

Jestliže vzniká více volných kyslíkových radikálů, než je schopen vitamin C vychytat/zneutralizovat, vzniká oxidativní stres, respektive chronický zánět…

9. Jak často a v jakých intervalech by se měla podávat infuze?

IVC se aplikuje nejčastěji (dle zkušenosti německých lékařů) 2-3x týdně. Délka užívání se řídí klinickým stavem pacienta. Nejčastěji se IVC podává po dobu 2 (při nachlazení a počínající chřipce) až 12 týdnů (onkologie). Například poslední průzkum mezi 1000 německými lékaři ukázal, že IVC aplikují nejčastěji 3x týdně po dobu 2 až 12 týdnů (podle indikace).  

10. Lze přidávat do infuze další látky?

Infuze vitaminu C je schválena SÚKL pouze v podobě čistého vitaminu C. Pokud k ní lékař připíchne jakýkoliv další lék, doplněk, stává se z tohoto přípravku de facto nový lék, jenž SÚKL schválen není, a tudíž za něj přebírá plnou odbornou i právní zodpovědnost lékař. V tu chvíli se již nemůže odkazovat na SPC. Z hlediska farmaceutické inkompatibility je možné, že při míchání různých látek do infuze může dojít ke tvorbě mikrosraženin, které mohou při aplikaci vyvolat trombózu. Jednoznačně tedy není vhodné jakkoliv měnit obsah IVC.

11. Hrozí nějaké lékové interakce při podávání infuze vitaminu C?

U pacientů s warfarinem by se měl po aplikaci provést Quickův test (na srážlivost krve), protože vitamin C může ovlivnit efekt antikoagulancií, nicméně to není důvod pro nepodání infuze.

12. Mohu skladovat načatou infuzi v lednici (když např. podám jen její polovinu, zatímco druhou chci podat dalšímu pacientovi o několik hodin později)?

Ne, jakmile se naruší celistvost infuze, vniká do lahvičky vzdušný kyslík a svým působením znehodnocuje vitamin C (oxiduje ho). Proto se příprava infuze má odehrávat co nejrychleji a pacientovi okamžitě podávat po naředění fyziologickým roztokem.

13. Byly hlášeny nějaké nežádoucí účinky po podání infuze?

Pacienti infuzi snášejí dobře, pokud je dobře podaná. Jakmile se však „špatně napíchne“, vzniká svědění, je nutno kanylu vyndat a napíchnout na druhé ruce správně. Nebyly pozorovány alergické reakce (infuze neobsahuje konzervanty a alergie na vitamin C, tedy látku tělu vlastní, bývá ojedinělá). Někteří pacienti (tzv. neurolabilní povahy) všeobecně špatně snášejí podávání injekcí a infuzí a omdlévají při vniku jehly do kůže. Je třeba se pacienta zeptat, zda něčím takovým netrpí (většinou to pacienti vědí a žádají o aplikaci vleže se zvýšenou opatrností). Nejde však o nežádoucí účinek léčiva, ale vlastnost pacienta, který takto reaguje na veškerá i.v. podání léčiv či odběr krve.

14. Proč je oblíbené podávání vitaminu C s kalciem (tedy vápníkem) při příznacích nachlazení?

Vápník zvyšuje pevnost cév, vitamin C mobilizuje imunitní pohotovost. Podány spolu působí synergicky, což je empiricky prokázáno. V každém případě lékař, jenž aplikuje tento typ injekcí, je také potenciálním poskytovatelem IVC, protože jednoznačně ví, že obyčejná celaskonová injekce dokáže při nachlazení člověka postavit na nohy!

15. Proč člověk ztratil schopnost vytvářet si sám vitamin C a jak víme, že si ho jeho prapředek tvořil z glukózy?

Na základě genetických rozborů pozůstatků lidí žijících před 10 000 lety se zjistilo, že ti měli ještě geny pro enzymy přeměňující glukózu na vitamin C (tyto dvě látky mají podobnou chemickou strukturu). Proč došlo ke zmíněné ztrátě, se neví, ale zřejmě šlo o běžnou mutaci, takovou, jejímž prostřednictvím jsou viry schopny měnit se z roku na rok. Mutace genů jsou vcelku častým jevem a vedou organismus k neustálé změně a přeměně, jež tvoří základ přežití v přírodě. Nevnímejme tedy ztrátu tvorby vitaminu C z vlastních zdrojů jako jakýsi „defekt“, ale jako evoluční změnu, na niž náš živočišný druh reagoval tím, že vitamin C začal přijímat z potravy.

Na prvním obrázku je glukóza, na druhém vitamin C. V přírodě si zvířata vitamin C vytvářejí právě z glukózy, vždy v organismu přítomného cukru.

16. Lze podávat vitamin C i zvířatům?

Lze, nicméně zvířata si jej v dostatečné míře vytvářejí sama (pokud netrpí civilizačními chorobami jako člověk).

17. Proč sportovci přidávají vitamin C do svých koktejlů?

Vitamin C velmi blahodárně působí na produkci a vznik karnitinu, který ovlivňuje lipidový metabolismus (vytváří a ukládá se méně tuku a více proteinů). Dále působí dobře na hojení ran, snižuje oxidativní stres, a tím pohotovost k prozánětlivým reakcím. Tyto účinky jsou probrány výše. Ovšem nejdůležitější pro sportovce je, že IVC snižuje imunosupresi organismu, která doprovází sportovce při intenzivní zátěži a tréninku a způsobuje zvýšení nemocnosti před vrcholovým výkonem.