Bezpečnou cestou ke zdraví

  • Necítíte se v dobré zdravotní kondici?
  • Obáváte se civilizačních a onkologických onemocnění?
  • Trápí vás opakované infekce?
  • Bolí vás často svaly nebo klouby?

Dovolujeme si vám nabídnout řešení

Je jím portfolio unikátních zdravotnických postupů, které poskytují ambulantní zařízení v Praze a v Brně. Jde o privátní kliniky, které se jako jedny z mála zaměřují na prevenci vzniku civilizačních a onkologických onemocnění, což považujeme za prvořadý cíl moderní zdravotní péče.

V případě již nastavené standardní léčby se zaměřujeme na posílení žádoucích a zmírnění nežádoucích účinků. Náš tým, složený ze zkušených lékařů a farmaceutů, na základě dlouhodobého ověřování vypracoval koncept léčebných postupů, které využívají cílené infuzní podávání vitaminu C pod lékařským dohledem. Aplikují jej buď samostatně, nebo v kombinaci s dalšími tělu vlastními, a proto mimořádně bezpečnými léčivými látkami, podávanými individuálně podle aktuálního zdravotního stavu pacientů. Jednu z kombinací představuje infuzní terapie vitaminem C a glutathionem. V podstatě se jedná o účinné látky s prokázanou schopností chránit zdravé buňky proti chemo/radioterapii a posílit destrukční účinek této léčby proti buňkám nádorovým. Nadto infuze vitaminu C podporuje protinádorovou imunitu (přes T lymfocyty, které působí cytotoxicky) a na nádorové buňky účinkuje přes peroxid vodíku, který má na nádorové buňky cytotoxický efekt. Nutno dodat, že glutathion je schopný eliminovat játry z organismu karcinogenní látky a játra zároveň chránit, je silně hepatoprotektivní. Uvedenou infuzní kombinaci lze doplnit aktivními látkami, které se podávají ústy. Jde o speciálně vyvinutá probiotika Eubiomed, která chrání střevní sliznici a jsou schopna zneškodnit karcinogenní látky ve střevě přeměnou na látky neutrální. Dalším přípravkem je Synchro Levels, u něhož je dominantní schopnost blokovat změny zdravých buněk na nádorové, a to působením na regenerační protein p53. A třetím je Imunoglukan. Ten posiluje nejen obranyschopnost vůči infekcím, ale významně podporuje také protinádorovou imunitu. Zmíněné kombinace reprezentují jen několik příkladů celé řady originálních možností, které odborníci inPharm Clinic využívají.

Největším benefitem, jejž vám přinese naše individuálně sestavená bezpečná terapie a nadstandardní přístup, bude výrazné zlepšení a posílení zdravotního stavu a s ním také kvality vašeho život.